Salt

02

10 2018

ExeMed sponsorem Grupy Beskidzkiej

Od teraz ratownicy będą zaopatrzeni w urządzenia TelePulse II, co znacznie ułatwi pomoc osobom w sytuacji kryzysowej.  Dzięki temu proces akcji ratunkowej zostanie wsparty o bieżącą analizę stanu pacjenta oraz skuteczną sygnalizację w przypadku wykrycia zagrożenia. Zobacz krótką fotorelację ze spotkania.


11

09 2018

PulseGrid II z powrotem w akcji!

To kolejna produkcja filmowa obrazująca sposób funkcjonowania systemu monitorowania kardiologicznego pacjentów, oraz proces tworzenia produktu. W filmie wystąpili także pracownicy firmy, czyli siła napędowa ExeMed!


14

08 2018

Nowa lokalizacja biura

Za nami kolejne szczególne wydarzenie, otwarcie biura w nowej lokalizacji! Przez ostatni miesiąc nasze prace były skoncentrowane na dopięciu elementów organizacyjnych. Oto efekty… 

 

 

 

 


01

07 2018

Kardiostymulator

Do zestawu naszych algorytmów medycznych dodaliśmy po implementacji i testach – detekcję kardiostymulatora.

Dzięki temu u pacjentów z rozrusznikami serca śledzimy wystąpienia pików kardiostymulatora, weryfikujemy też fakt wystąpienia zespołu QRS będącego następstwem sygnału z kardiostymulatora.

Tym samym dodaliśmy kolejny algorytm do już istniejących algorytmów analizy holterowskiej (wykrywamy 17 różnych arytmii), jak i do grupy algorytmów monitorowania na bieżąco (10 różnych, potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń).